K čemu slouží lymfatický systém?

02.02.2023

...

Lymfatický systém se skládá z:

1. Lymfatické cévy - soustava cév rozmístěných po celém těle, shromaždující čistou lymfu, která obklopuje bunky. Lymfa shromažduje a odvádí metabolický buněčný odpad, odumřelé bunky a toxiny do podklíčových žil na bázi krku, aby

byly případně vyloučeny potem, močí a stolicí.
2. Lymfocyty neboli bílé krvinky-primární bunky lymfatického systému. Existují

dvě hlavní třídy lymfocytů: T- bunky a B- bunky. T- bunky dozrávají v brzlíku, zabíjejí cizorodé látky, ničí abnormální bunky a řídí činnost jiných lymfocytů.

B- bunky dozrávají v kostní dřeni a produkují protilátky, které se kombinují s antigeny cizích bunek a označují tyto bunky k destrukci.

3. Lymfatické uzliny- představme si je jako filtrační stanice, kde lymfocyty spolu s makrofágy (jiný typ bílých krvinek)obsažené v lymfě pohlcují a ničí bakterie a další cizorodé látky.

 1. Krční a nosní mandle, appendix a Peyerovy pláty v tenkém střevě-malé masy lymfatické tkáně, které zabranují infekci v místech kde je hojný výskyt bakterií.

 2. Brzlík- malá žláza pod hrudní kostí, která pomáhá produkovat bílé krvinky.

 3. Slezina-orgán spojený s lymfatickým systémem, který produkuje lymfocyty.

 4. Kostní dřen-kde se vytvářejí lymfocyty=bílé krvinky.

 Co je lymfatický systém a kde se nachází?

 • Lymfatický systém je nezbytnou součástí oběhového systému.

 • Lymfatický systém pracuje v koordinaci s kardiovasculárním a imunitním systémem, aby napomáhal cirkulaci lymfy. Lymfa je tekutina, která proudí

  lymfatickým systémem; slovo pochazí z latiny, což znamená voda; slovo je odvozeno od jména starověkého římského božstva sladké vody "Lympha"a může souviset s přídavným jménem limpidus s významem jasný, průhledný. Lymfa je bohatá na bílé krvinky.

  Intersticiální tekutina (tekutina mezi tělními bunkami) se stává lymfou když vstoupí do lymfatických cév a je transportována do lymfatických uzlin kde se obohacuje o bilé krvinky neboli lymfocyty, a je posléze rozváděná lymfatickými cévami po celém těle.

 • Lymfatický systém obsahuje sít kanálků nazývaných lymfatické cévy, které vedou lymfu jednosměrně k srdci. Lymfatický systém není uzavřený systém. Jde o otevřený systém s lineárním průtokem na rozdíl od kardiovaskularního systému, který je uzavřeným systémem s kruhovým průtokem.

 • Lymfatické uzliny jsou nejhustěji rozmístěny směrem ke středu těla, zejména v blízkosti krku/hltanu, hrudníku, střev, podpaží a třísel.

 • Přivádějící a odvádějící cévy jsou také koncentrovány v těchto oblastech, takže mohou filtrovat lymfu u konce lymfatického systému, kde se tekutina vrací do kardiovasculárního systému.

 • Lymfatické kapiláry jsou místa kde se lymfa shromažduje a které se nacházejí ve většině tkání, zejména tkáni pojivové.

 Funkce lymfatického systému

 • Hlavní funkcí lymfatického systému je transport lymfy, tekutiny s bílými krvinkami, které bojují s infekcí v celém těle. Lymfatický systém je jakési hygienické centrum v našem těle a sběrač odpadu. Správně fungující lymfatický systém napomáhá předcházet onemocnění tím, že odvádí odpadní látky jako jsou cizorodé látky, toxiny a mrtvé krvinky z každé bunky, tkáně a orgánu do krevního řečiště k odstranění.

 • Lymfa rozvádí bílé krvinky do celého těla, a tím napomáhá bojovat proti infekci nebo v prevenci onemocnění.

  • Odvod přebytečné intersticiální neboli mezitkánové tekutiny z tkáně do krve.

  • Transport lipidů a vitamínů z potravy které jsou rozpustné v tucích, a které jsou vstřebávány do těla lymfatickými cévami nacházejícími se ve střevě.


   Nedostatečná schopnost odvádět z buněk toxické látky může vést k příznakům jako jsou například:

   • bolesti hlavy

   • snížená schopnost koncentrace

   • zduřené uzliny nebo mandle

   • nedostatek energie

   • opakující se bolesti v krku

   • zvonění v uších

   • opakující se nachlazení


  https://www.youtube.com/shorts/LNtCWk38Ziw