Co je celulitida?

18.12.2022

 Závažnost celulitidy se obecně rozděluje do 4 stádií:

 • 1. stupen - celulitida je vidět pouze při stisknutí kůže

 • 2. stupen - celulitida je vidět při stažení svalu nebo svalové aktivitě nebo sezení

 • 3. stupen - celilitida je vidět stále bez ohledu na pohybu

 • 4. stupen - celilitida je vidět stále, na dotek je tvrdá a bolavá


Podle vědeckého vysvětlení je celulitida způsobena malými výčnělky tuku do škáry. Tato strukturální změna podkožního tuku vyčnívajícího do škáry dává kůži hrbolatý vzhled. Na pohled se nám jeví jako důlky nebo nerovnosti, které lze vidět na pokožce.

Celulitida, známá jako liposkleroza, je nezánětlivá změna v podkožní tukové tkáni způsobená zvětšením objemu tukových buněk nebo zvýšeným dělením pojivé tkáně, která způsobuje zůžení malých krevních cév. Celulitida se začne vyskytovat v momentě, kdy tukové bunky z nějakého důvodu v podkoží zvetší svůj objem. Tukové bunky takto tlačí mimo svůj vymezený prostor a utiskují kapiláry a malé krevní cévy, které rozvádějí lymfatickou tekutinu a krev ve škáře, čímž dochází k přerušení jejich toku. Za následek to má potom nedostatečně prokrvenou pokožku a hromadění skodlivých látek což může mit nepříznivý vliv nejen na vzhled a zdraví pokožky ale také na celkové zdraví organismu.


Příčiny a podmínky vzniku celulitidy jsou komplexní jako moderní život sám.
Etiologie celulitidy je multifaktoriální a nejasná, ale je známo, že zahrnuje hormonální a genetické faktory a faktory související s nesprávným životním stylem.

Přestože etiologie celulitidy není zcela známa, zdá se, že k jejímu rozvoji přispívá řada příčin, včetně změn strukturálních, dále hormonálních, a poruchy krevní a lymfatické mikrocirkulace ve tkáni. Přítomnost poruch v cévě a endokrinním systému v kombinaci s genetickou predispozicí může proces zhoršit.

Zapojení mnoha složitých mechanismů naznačuje, že celulitida není jen kosmetický problém, ale může také vznikat v důsledku nerovnováhy v oběhovém, endokrinním a reproduktivním systému a může nás upozornit i na jiné zdravotní problémy.
Pro dlouhodobé a uspěšné odstranění celulitidy je proto zapotřebí personalizovaný, funkční a celostní přístup který nám umožní nalezení příčiny jejího vzniku a zlepšení celkového zdravotního stavu.

V posledních letech bylo formulováno několik teorií podmínek vzniku celulitidy. Tyto teorie lze rozdělit do tří skupin, z nichž každá má jako primární učinek odlišné anatomické nebo fyziologické změny v celulitidové tkáni:

Pojdme se podívat podrobněji na hlavní rizikové faktory které mohou ovlivnit vznik celulitidy:

 • Pohlaví - Určitě vás také mnohdy napadlo proč celulitida postihuje teměř výhradně ženy. Muži a ženy mají totiž jinou strukturu podkožního vaziva a jiné uspořádání tukových buněk v podkoží. Muži mají vazivová vlákna, která se vzájemně kříží (sítový vzor) a vedou šikmo k povrchu kůže a tím pádem se jim tukové lalůčky naplnují pravidelně, zůstávají hlouběji a při zbytnění tukových buněk se kůže roztáhne do stran a zůstane hladká . U žen vedou vlákna pojivové tkáně k povrchu kůže svisle a nekříží se. Z toho důvodu se tukové lalůčky plní nepravidelně a zbytněné tukové bunky se vytlačují proti povrchu pokožky, přičemž se v těchto oblastech snižuje průtok krve a lymfy. To vede k tvorbě hroznovitých shluků tuku. Pokožka u žen je navíc tenčí, i proto je tuk na povrchu viditelnější.


 • Hormonální změny - Primárním rizikovým faktorem stojícím za vznikem celulitidy je změna pohlavních hormonů v krvi, které jsou nejvýraznější
  v období puberty, těhotenství, důsledkem hormonální antikoncepce, během menopauzy nebo při jiné hormonální nerovnováze jako je například přebytek estrogenu neboli estrogenová dominance. Hormony v našem těle řídí spoustu procesů a jednou z nich je struktura podkoží. Estrogen je ženský steroidní pohlavní hormon, který je vylučován vaječníky. Estrogenová dominance je stav zvýšených hladin estrogenu v těle. Estrogenová dominance může být důsledkem zvýšené produkce estrogenu v těle a změn v metabolismu a vylučování estrogenů z těla například

  v důsledku špatné životosprávy, stresu, nadváhy a vystavování těla toxinům jako jsou chemikálie v kosmetice nebo požívání pokrmů či pití vody. Zvýšení hladin estrogenu může zhoršit fyziologické změny způsobující celulitidu tím, že:

  1. Zvláčnuje a změkčuje vazivo (ovlivnuje kolagen v kůži, což vede k uvolnování podkožního vaziva).

  2. Zvyšuje ukládání tuků v podkoží tím, že estrogen stimuluje lipoproteinovou lipázu, hlavní enzym zodpovědný za štěpení lipoproteinů (látky vyrobené z bílkovin a tuku, které přenášejí cholesterol krevním řečištěm)nacházejících se v chylomykronech (částice, které transportují tuky z potravy ze střev do jiných míst v těle) a dále štěpení lipoproteinů s velmi nízkou hustotou na mastné kyseliny, které se ukládají do tukovýchbuněk. Jedná se o tzv. hormonálně vázaný tuk, který není ovlivněn naším metabolismem a o to hůř se ho zbavujeme.


   • Faktory životního stylu - Další mimořádně důležitý faktor který má vliv na vznik celulitidy je životní styl. Nevhodná strava, špatný pitný režim, častá konzumace alkoholu, kouření, stres, nedostatek spánku, dlouhodobé stání či sezení, nedostatek pohybu a příliš těsné oblečení jsou námi ovlivnitelné faktory které mohou zhoršovat a omezovat funkci našeho lymfatického systému a ochabování vazivové tkáně a tím pádem přispívat ke vzniku celulitidy.https://www.youtube.com/shorts/LNtCWk38Ziw